02/05/2015 | 0

TT Obama nhắc lại kế hoạch mở rộng giáo dục

TT Obama nhắc lại kế hoạch mở rộng giáo dục

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần, Tổng Thống Barack Obama nhắc lại kế hoạch mở rộng tiếp cận giáo dục đại học và các chương trình đọc sách cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ.

Đầu tuần này, tổng thống đã công bố hai nỗ lực mới để xây dựng trên tiến bộ đạt được từ chương trình ConnectEd. Ông Obama thách thức các thị trưởng, thư viện và các nhà lãnh đạo trường họ để giúp mọi học sinh có được thẻ thư viện. Ông cũng kêu gọi sự cam kết từ các thư viện và các nhà xuất bản lớn để cung cấp sách điện tử, trị giá hơn 250 triệu Mỹ kim cho các học sinh từ các gia đình có thu nhập thấp. Ông Obama tuyên bố, cho dù các em là ai, sống ở đâu, thu nhập thế nào, các em cũng nên được tiếp cận kiến thức và thông tin thế giới, giống như mọi người khác.

Trong bài diễn văn của mình, Tổng Thống Obama cũng tóm tắt bài phát biểu sắp tới của ông tại Lake Are Tech, ở Watertown, South Dakota. Tại đây ông sẽ thảo luận về kế hoạch học đại học hai năm miễn phí cho mọi người, giống như học trung học hiện nay. (Nguyên Trân)