19/02/2016 | 2

TT Obama mừng tháng lịch sử đen

TT Obama mừng tháng lịch sử đen

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama chào đón hàng trăm khách mời tại Phòng Đông Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm, mừng Tháng Lịch sử Đen, kêu gọi các cá nhân tôn vinh lịch sử người Mỹ gốc Phi nhằm dẫn dắt tương lai.

Tổng thống Obama nói người Mỹ tự hào tôn vinh di sản phong phú này, nhưng Tháng Lịch sử Đen không nên được tách rời khỏi lịch sử nước Mỹ, hoặc không nên được tổ chức như một cuộc tuần hành trên các con đường ở Washington, hoặc chỉ ca ngợi một số người hùng thể thao. Tháng Lịch sử Đen cần được đưa vào các lớp học, các cuộc vận động tranh cử, để người Mỹ biết đến điều này nhiều hơn một sự kiện bình thường.

Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Tổng thống Obama nói Tháng Lịch sử Đen nhắc nhở những kinh nghiệm sống được chia sẻ của tất cả người Mỹ gốc Phi, những giai đoạn thăng trầm, những người nổi tiếng và những người không ai biết đến. Trong tháng này, người Mỹ biết rõ những kinh nghiệm này được hình thành như thế nào, được thử thách và làm nước Mỹ mạnh mẽ ra sao. Tháng Lịch sử Đen giúp người Mỹ nhìn về quá khứ để họ có thể sáng tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là lời nhắc nhở để người Mỹ biết con đường đi của họ.

Tháng Lịch sử Đen được nhiều trường học công lập cũng như nhiều tổ chức chính phủ trên toàn quốc ăn mừng trong suốt tháng 2. (Mai Đức)