08/08/2015 | 0

TT Obama mừng 50 năm luật Quyền Bầu Cử

TT Obama mừng 50 năm luật Quyền Bầu Cử

Washington, DC. (Reuters) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố mọi người dân Hoa Kỳ có thể tiếp cận bình đẳng các phòng phiếu khi ông kỷ hiệm 50 năm Luật Quyền Bầu Cử.

Theo ông Obama, 50 năm sau Luật Quyền Bầu Cử, vẫn còn có quá nhiều rào cản để bỏ phiếu. Do đó ông kêu gọi Quốc Hội thông qua một dự luật mới để bảo đảm mọi người dân Hoa Kỳ có thể tiếp cận các phòng phiếu một cách bình đẳng. Chính quyền của Tổng Thống Obama đang cố gắng chống lại phán quyết của Tối Cao Pháp Viện vào tháng 6 năm 2013, lật ngược nhiều điều khoản của Luật Quyền Bầu Cử. Phán quyết đó đã giúp cho một số tiểu bang, phần lớn ở miền Nam không phải chịu sự giám sát chặt chẽ của liên bang. Hiệp Hội Quốc Gia Vì Sự Tiến Bộ Của Người Da Màu, gọi tắt là NAACP, phát động một cuộc tuần hành 40 ngày trên toàn miền Nam Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 8, với một cuộc tụ tập ở Selma, Alabam, dựa vào tầm quan trọng của thành phố trong phong trào dân quyền những năm 1960, để thu hút sự chú ý tới vấn đề bất công chủng tộc tại Hoa Kỳ.

Cuộc tuần hành, kéo dài gần 900 dặm, bắt đầu từ cây cầu lịch sử Edmund ở Selma, nơi cảnh sát đã đối phó với người biểu tình hòa bình bằng gậy và hơi cay vào năm 1965. Cuộc đối đầu nổi tiếng trên là một xúc tác cho việc thông qua Luật Quyền Bầu Cử, được ký thành luật 50 năm trước. (Nguyên Trân)