16/10/2015 | 3

TT Obama mời nhóm nhạc Cuba đến Tòa Bạch Ốc

TT Obama mời nhóm nhạc Cuba đến Tòa Bạch Ốc

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama mời một ban nhạc Cuba, Buena Vista Social Club, và Đại sứ Cuba tại Hoa Kỳ tới Tòa Bạch Ốc.

Hôm thứ Năm là ngày cuối cùng của Tháng Di Sản Hispanic Toàn Quốc. Sự kiện được tổ chức sau khi mối quan hệ giữa hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh được bình thường hóa. Tổng thống Obama cũng mời một nhóm thanh niên người Hispanic tới Tòa Bạch Ốc, để mừng kỷ niệm lần thứ 25 Sáng kiến về Giáo dục Xuất sắc cho người Tây Ban Nha của Tòa Bạch Ốc. Ông cũng mời ban nhạc Buena Vista Social Club được thành lập trong thập niên 1990, trình diễn lại những bản nhạc Cuba có trước cuộc cách mạng năm 1959. Khi giới thiệu ban nhạc, ông bác bỏ khái niệm được cho là khoảng cách thế hệ. Ông cho biết khi xem phim tài liệu về ban nhạc Buena Vista Social Club được thành lập vào cuối thập niên 1990, ông mua ngay một đĩa CD và thấy không có gì khác biệt so với nhạc trẻ hiện nay.

Tổng thống Obama công nhận những đóng góp của người Hispanics vào nền văn hóa Mỹ. Ông nói tất cả mọi người chung tay góp sức để đất nước này hoàn hảo hơn cho con cháu họ, và cho những người đến sau. Đó là di sản của người Mỹ cũng như di sản của người Hispanic. Thành viên Omara Portuondo của Vista Social Club Buena trình diễn bản nhạc kinh điển Candela. Tháng Di Sản Hispanic Toàn Quốc bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 tới ngày 15 tháng 10. (Mai Đức)