09/06/2015 | 1

TT Obama: Luật y tế là thực tế Hoa Kỳ

TT Obama: Luật y tế là thực tế Hoa Kỳ

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama tuyên bố luật y tế 5 năm tuổi của ông được thiết lập vững chắc như là thực tế.

Việc chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ, ngay cả khi phán quyết sắp tới của Tối Cao Pháp viện có thể làm suy yếu nó. Ông Obama bảo vệ luật cải tổ y tế trong bài diễn văn tại Hội Nghị Hiệp Hội Y Tế Công Giáo ở Washington, chỉ vài ngày trước quyết định được mong đợi của Tối Cao Pháp Viện, có thể loại bỏ dịch vụ y tế đối với hàng triệu người. Ông Obama giễu cợt những người phản đối đã đưa ra những lời cảnh báo về điều gì sẽ xảy ra nếu đạo luật được thông qua. Ông lập luận rằng không dự đoán nào trở thành hiện thực. Ông cho rằng các nhà phê bình ngoan cố lờ đi thực tế.

Nhận xét của tổng thống gắn liền với một cuộc tranh cãi chính trị về đạo luật ngay trước khi Tối Cao Pháp Viện phán quyết liệu Quốc Hội có quyền cho phép trợ cấp liên bang cho mọi người mua bảo hiểm y tế, bất kỳ họ sống ở đâu, hay là chỉ những cư dân tại các tiểu bang đã thiết lập thị trường bảo hiểm riêng. Gần 6.4 triệu công dân có thu nhập thấp và vừa có thể mất bảo hiểm nếu tòa phán quyết rằng những người ghi danh qua trang mạng liên bang không đủ điều kiện để nhận trợ cấp. (Nguyên Trân)