02/11/2015 | 0

TT Obama ký luật ngân sách

TT Obama ký luật ngân sách

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama ký thành luật kế hoạch chi tiết ngân sách 2 năm vào hôm Thứ Hai.

Dự luật được Quốc Hội thông qua tuần trước dỡ bỏ mối đe dọa chính phủ Hoa Kỳ bị vỡ nợ. Trong lễ ký kết ngắn tại Phòng Bầu Dục, ông Obama lưu ý các nhà lập pháp vẫn cần phải thông qua các dự luật chi tiêu. Nhưng ông tin tưởng họ có thể thực hiện đúng thời hạn và dự luật nên giải phóng quốc gia khỏi những mối đe dọa bị đóng cửa vào phút cuối. Tuần trước Hạ Viện và Thượng Viện đã thông qua dự luật để ngăn Washington khỏi rơi vào cuộc chiến tài chánh cho đến hết cuộc bầu cử năm tới. Đạo luật ấn định mức chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ trong hai năm và nâng mức trần nợ đến đầu năm 2017, tránh nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần, hoặc chính phủ không trả được nợ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng Thống Barack Obama.

Đạo luật cũng bãi bỏ việc tự động cắt giảm chi tiêu hàng chục tỷ Mỹ kim áp dụng cho các chương trình quân sự và nội địa trong năm 2013. Nói chung, mức chi liên bang sẽ tăng 80 tỷ Mỹ kim trên mức cắt giảm trong 2 năm tới. (Nguyên Trân)