19/11/2014 | 1

TT Obama ký luật cải tổ chăm sóc trẻ em

TT Obama ký luật cải tổ chăm sóc trẻ em

Washington, DC. (CBS) – Theo một đạo luật mới được Tổng Thống Obama ký, những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em được trợ cấp liên bang sẽ phải kiểm tra lý lịch hình sự nhân viên của mình.

Ông Obama cho biết đạo luật sẽ cải thiện an toàn và chất lượng chăm sóc trẻ em, cũng như giúp cho cha mẹ đi làm được an lòng. Ông đưa ra nhận xét trên khi ký dự luật thành luật ở Phòng Bầu Dục. Theo ông Obama, đạo luật cho thấy đảng Cộng Hòa và Dân Chủ có thể đoàn kết khi nói tới trẻ em. Các nhà lập pháp chuẩn thuận dự luật hôm Thứ Hai trong một thỏa thuận lưỡng đảng hiếm có. Đây là cải tổ đầu tiên trong chương trình chăm sóc trẻ em của chính phủ trong gần 2 thập niên. Trong chương trình 5.3 tỷ Mỹ kim một năm, các bậc phụ huynh có thu nhập thấp sẽ nhận được phiếu trả tiền để thanh toán các chi phí chăm sóc trẻ em tại nhà hoặc tại các trung tâm.

Năm ngoái, chương trình này ước tính phục vụ 1.5 triệu trẻ em dưới 13 tuổi. Luật mới sẽ bắt buộc các tiểu bang phải thực hiện ít nhất cuộc cuộc thanh tra hàng năm các trung tâm giữ trẻ. Ngoài ra nhân viên cũng phải được huấn luyện sơ cứu và các nhu cầu an toàn khác. Luật mới cũng cho phép những bậc phụ huynh có thu nhập vượt quá giới hạn của chương trình tiếp tục nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em trong vòng ít nhất 1 năm. Hiện nay, họ có thể bị loại trong vòng 1 tháng. (Nguyên Trân)