12/05/2016 | 1

TT Obama ký luật bảo vệ thương mại, sở hữu trí tuệ

TT Obama ký luật bảo vệ thương mại, sở hữu trí tuệ

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama ký luật tăng cường bảo vệ bí mật thương mại của công ty, bao gồm tiến trình sản xuất và phương pháp máy điện toán.

Tháng trước, Quốc Hội thông qua Đạo luật Bảo vệ Bí mật Thương mại, mở cửa cho các công ty khởi kiện tại tòa án liên bang, về những thiệt hại có liên quan đến hành vi trộm cắp bí mật thương mại. Hôm thứ Tư, với sự hiện diện của các nhà làm luật là đồng tác giả dự luật, Tổng thống Obama nói dự luật sẽ có tác động lâu dài đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông Obama cho rằng một trong những lợi thế lớn nhất mà Hoa Kỳ có được trong nền kinh tế toàn cầu, là Hoa Kỳ luôn đổi mới.

Tiếc rằng các đối thủ thay vì cạnh tranh một cách công bằng, lại đi ăn cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ bị mất việc làm, mất thị trường và mất cả sự lãnh đạo toàn cầu. Trước đó, các công ty sản xuất hàng hóa mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ như thịt gà rán KFC, nước giải khát Coca-Cola, đều kêu gọi Quốc Hội thông qua dự luật. Họ muốn pháp luật cung cấp sự bảo vệ hơn nữa các công thức bí mật của họ.

Theo một báo cáo của Ủy ban về Hành vi Trộm cắp Sở hữu Trí tuệ Hoa Kỳ, việc trộm cắp bí mật thương mại khiến các công ty Mỹ bị thiệt hại mỗi năm 300 tỷ Mỹ kim. (Mai Đức)