31/07/2015 | 3

TT Obama ký dự luật giao thông

TT Obama ký dự luật giao thông

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama tuyên bố chính phủ Hoa Kỳ không thể tiếp tục tài trợ cho các dự án xa lộ và giao thông bằng cách ngồi yên một chỗ.

Ông Obama đưa ra nhận xét trên khi ông ký dự luật ba tháng để giữ ngân sách giao thông tiếp tục tới tay các tiểu bang. Đây là đạo luật giao thông ngắn hạn thứ 34 kể từ năm 2009. Hôm Thứ Năm, Thượng Viện đã thông qua dự luật, một ngày trước thời hạn ngân sách bị cắt. Tổng thống cho biết mặc dù các dự án sẽ tiếp tục được tài trợ, Quốc Hội cần phải chấm dứt tình trạng đợi tới phút cuối. Ông nói đây không phải là cách các quốc gia khác, chẳng hạn như Trung Quốc hay Đức hoạt động.

Thượng Viện cũng thông qua một dự luật giao thông dài hạn, thiết lập các cuộc thảo luận với Hạ Viện trong mùa Thu này về tương lại của chính sách giao thông và làm thế nào để tài trợ cho các chương trình. (Nguyên Trân)