30/06/2015 | 0

TT Obama ký dự luật đàm phán nhanh TPA

TT Obama ký dự luật đàm phán nhanh TPA

Washington, DC. (CBS) – Hôm thứ Hai, Tổng thống Obama ký hai dự luật thương mại tại Tòa Bạch Ốc.

Dự luật thứ nhất trao cho ông quyền đàm phán nhanh TPA khi thương lượng về thỏa thuận tương mại ở Vành Đai Thái Bình Dương. Trước khi ngồi xuống ghế, tổng thống nói họ bắt đầu một tuần mới bằng điều mà ông nên làm thường xuyên hơn, đó là ký những dự luật được cả hai đảng đồng ý. Với luật TPA, Tổng thống Obama có thể toàn quyền hoàn tất Hiệp định TPP với 11 nước đối tác tại châu Á Thái Bình Dương, cũng như các thỏa thuận thương mại khác. Sau khi dự luật được ký thành luật, TPA sẽ có hiệu lực tới năm 2021, cho phép ông Obama và các vị Tổng thống kế nhiệm toàn quyền đàm phán các thỏa thuận thương mại với các đối tác bên ngoài, trước khi trình Quốc Hội xem xét trong vòng 60 ngày.

Ông Obama cũng ký dự luật thứ nhì cấp 450 triệu Mỹ kim để đào tạo lại người lao động bị mất việc làm do mở rộng thương mại, và gia hạn ưu đãi thương mại thêm 10 năm nữa cho vùng châu Phi cận Sahara. Sau khi ký xong, Tổng thống Obama nói mặc dù có TPA, đàm phán về TPP vẫn chưa thể kết thúc sớm vì vẫn còn một số cuộc thương lượng khó khăn. Ông cho rằng việc ông có TPA cũng không có nghĩa là chấm dứt các cuộc tranh luận về quyền đặc biệt này, các nhà lập pháp cũng như công chúng Mỹ vẫn có thể xem xét TPP trước khi thỏa thuận được ký kết. (Mai Đức)