15/01/2015 | 0

TT Obama ký bản ghi nhớ về nghỉ bệnh

TT Obama ký bản ghi nhớ về nghỉ bệnh

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama vừa ký bản ghi nhớ của tổng thống về nghỉ bệnh, cho phép nhân viên liên bang được nghỉ bệnh có lương 6 tuần.

Sáng kiến sẽ cho phép các bà mẹ, chồng hoặc bạn đời được nghỉ khi sanh con, ngay cả khi họ không có đủ ngày nghỉ bệnh và không phải sử dụng ngày phép. Sáng kiến trên cũng khuyến khích các cơ quan liên bang hỗ trợ trong việc tìm kiếm người chăm sóc dự phòng khẩn cấp cho các bậc cha mẹ có con khuyết tật. Tổng Thống Barack Obama gần đây đã kêu gọi Quốc Hội thông qua dự luật Gia Đình Khỏe Mạnh, cho phép các nhân viên nhận được 1 giờ nghỉ bệnh cho mỗi 30 giờ làm việc, lên tới 7 ngày nghỉ bệnh một năm và họ có thể sử dụng những ngày này cho chính mình hoặc để chăm sóc cho người thân.

Đồng thời, chính phủ cũng khuyến khích các tiểu bang thiết lập các chương trình nghỉ làm có lương để chăm sóc cho gia đình và vì lý do y tế. Trong đề xuất ngân sách năm 2016, Tòa Bạch Ốc đề xuất 2.2 tỷ Mỹ kim để giúp các tiểu bang đưa ra các đạo luật nghỉ có lương của riêng tiểu bang. Ngoài ra, Bộ Lao Động cũng sẽ chi 1 triệu Mỹ kim trong ngân sách hiện hành của mình để thực hiện các cuộc nghiên cứu giúp các tiểu bang và các thành phố thực hiện các đạo luật nghỉ có lương của mình. (Nguyên Trân)