16/09/2015 | 1

TT Obama: Khủng hoảng di dân ngày càng tồi tệ

TT Obama: Khủng hoảng di dân ngày càng tồi tệ

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama cho biết khủng hoảng di dân đang trở nên tồi tệ, cần có sự hợp tác của các quốc gia châu Âu với Hoa Kỳ để giải quyết khủng hoảng.

Ông Obama đưa ra nhận xét trên trong cuộc họp mặt với vua Tây Ban Nha Felipe đệ lục. Tổng thống cho biết ông hy vọng đi thăm Tây Ban Nha trước khi kết thúc nhiệm kỳ hai. Tại cuộc họp mặt, ông Obama không tiếc lời khen ngợi Tây Ban Nha, nói rằng trong quá khứ, đất nước này làm việc không ngừng để đối phó với di dân Bắc Phi cũng như với nạn buôn người. Tổng thống Obama nói một điều mà cả thế giới nhìn thấy trong nhiều tháng qua là khủng hoảng di dân trở nên tồi tệ hơn, ông và vua Tây Ban Nha đồng ý rằng tình hình này đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các nước châu Âu với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Ông và vua Tây Ban Nha thảo luận về cách có thể tiếp tục tăng cường hợp tác. Ông cũng cho nhà vua biết Hoa Kỳ cảm nhận được tầm quan trọng của việc tham gia sự chia sẻ, do đó Hoa Kỳ đồng ý nhận 10 ngàn di dân Syria, xem đây là một phần đóng góp vào nỗ lực nhân đạo chung.

Tổng thống Obama cũng cân nhắc về một phong trào đòi tách ra khỏi Tây Ban Nha và đòi độc lập cho Catalan. Ông nói dựa theo chính sách đối ngoại, Hoa Kỳ cam kết duy trì mối quan hệ với một đất nước Tây Ban Nha mạnh mẽ và thống nhất. Ông nhấn mạnh sự hiện diện của Tây Ban Nha rất quan trọng ở châu Âu và Hoa Kỳ. (Mai Đức)