17/10/2015 | 0

TT Obama không nhận xét về các ứng cử viên

TT Obama không nhận xét về các ứng cử viên

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama cho biết ông có coi cuộc tranh luận của các ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ vào tối Thứ Ba.

Ông nói ông vất hài lòng với tất cả các ứng cử viên, nhưng ông sẽ không bình luận công khai về bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng Thống Obama cho biết cá nhân ông biết tất cả mọi ứng cử viên và họ là những người tốt. Họ đều tin vào một nền kinh tế phục vụ mọi người chứ không chỉ một vài người. Họ cùng chia sẻ niềm tin rằng Hoa Kỳ thể hiện sức mạnh quanh thế giới bằng cách duy trì quân đội tốt nhất, nhưng cũng bằng cách bảo đảm có một nền kinh tế vững mạnh trên đất nhà.

Ngoài ra, ông cho rằng quyết định phụ thuộc vào người dân Hoa Kỳ. Ông sẽ bỏ phiếu giống như mọi công dân khác, và lá phiếu là riêng tư. Ông không chia sẻ quan điểm về bất kỳ ai. Tuy nhiên ông Obama cho biết ông không coi toàn bộ cuộc tranh luận của đảng Dân Chủ vì lúc đó trên truyền hình cũng chiếu một trận bóng chày. (Nguyên Trân)