01/04/2015 | 0

TT Obama khoan hồng cho 22 tù nhân

TT Obama khoan hồng cho 22 tù nhân

Washington, DC. (CBS) – Sau cam kết cải tổ hướng dẫn bản án đối với những người phạm tội ma túy phi bạo lực, Tổng thống Barack Obama đã giảm án cho 22 tù nhân, trong đó có nhiều người bị kết án nhiều thập niên trong tù.

Các tù nhân trên, chỉ trừ một người, sẽ được tự do vào ngày 28 tháng 7. Tòa Bạch Ốc cho biết tổng thống đã viết thư cho từng tù nhân. Tổng Thống Barack Obama ký Luật Kết Án Công Bằng vào năm 2010, theo đó giảm sự chênh lệch trong bản án được áp dụng đối với những cá nhân bị kết án liên quan tới các hình thức cocaine khác nhau. Tuy nhiên các cá nhân bị kết án theo luật cũ phải chịu án tù dài hơn so với luật mới cho cùng một tội phạm. Do đó, tới tháng 12 năm 2013, Tổng Thống Barack Obama tìm cách giải quyết sự chênh lệch bằng cách giảm án cho 6 tù nhân phải thọ án trên 15 năm vì những tội danh liên quan tới cocaine.

Theo bộ Tư Pháp, nhiều người trong số đó đáng lẽ đã hoàn tất bản án nếu theo luật sửa đổi. Tổng thống sau đó tuyên bố ông muốn xem xét những đơn xin khoan hồng của các tù nhân trong các trường hợp tương tự. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Obama đã ân xá cho 64 tù nhân và khoan hồng cho 43 người, bao gồm 22 người vừa được thông báo. Tổng Thống George W. Bush đã ân xá cho 189 người và khoan hồng cho 11 trong vòng 8 năm làm tổng thống. (Nguyên Trân)