31/01/2015 | 0

TT Obama kêu gọi thúc đẩy tầng lớp trung lưu

TT Obama kêu gọi thúc đẩy tầng lớp trung lưu

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama mô tả những tiến bộ kinh tế, xây dưng nền tảng cho một tương lai ưu tiên kinh tế thượng lưu.

Tổng thống tuyên bố ông sẽ tập trung vào việc thúc đẩy tầng lớp trung lưu trong năm 2015, giúp thu nhập của các gia đình lao động tăng qua việc nghỉ có ăn lương và chăm sóc trẻ em. Trong tuần này, ông Obama sẽ gởi đề xuất ngân sách lên Quốc Hội, tập trung vào ý tưởng là tất cả mọi người làm việc chăm chỉ đều nên có cơ hội thăng tiến. Kế hoạch của tổng thống sẽ đảo ngược những cắt giảm tự động, loại bỏ những lỗ hổng đặc lợi trong bộ luật thuế quốc gia, mà ông cho rằng sẽ giảm thuế cho các gia đình trung lưu và thưởng cho các doanh nghiệp đầu tư vào Hoa Kỳ. Thay vào đó là tăng lương, tạo việc làm tốt ngay tại Hoa Kỳ, chuẩn bị cho những người Hoa Kỳ làm việc chăm chỉ có thu nhập cao hơn.

Tổng Thống bảo vệ đề xuất ngân sách của mình và khẳng định cam kết làm mọi việc có thể để bảo đảm người dân Hoa Kỳ có thể tiến lên trong nền kinh tế mới này. (Nguyên Trân)