13/06/2015 | 0

TT Obama kêu gọi thông qua dự luật TAA

TT Obama kêu gọi thông qua dự luật TAA

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của mình là tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ và bảo đảm mọi người dân Hoa Kỳ làm việc chăm chỉ đều có cơ hội thành công.

Chính bởi vì cam kết trên mà tổng thống đã làm việc để đưa ra các thỏa thuận thương mại thông minh mới, tạo sân chơi bình đẳng cho người lao động Hoa Kỳ, mở ra các thị trường mới cho các doanh nghiệp và giữ các quốc gia khác thực hiện tiêu chuẩn cao mà người Hoa Kỳ tự hào có được tại quê nhà. Hôm Thứ Sáu, đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Hạ Viện đã thực hiện một bước quan trọng bằng cách biểu quyết để giúp Hoa Kỳ đàm phán và thực thi các thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao. Nhưng họ cũng thất bại trong việc gia hạn luật Hỗ Trợ Điều Chỉnh Thương Mại, gọi tắt là TAA, bất chấp thực tế rằng dự luật này cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho khoảng 100,000 nhân viên, và đã được Thượng Viện thông qua với sự hỗ trợ lưỡng đảng.

Tổng Thống Obama kêu gọi Hạ Viện không trì hoãn thông qua dự luật TAA để người lao động thuộc tầng lớp trung lưu có thể có cơ hội tham gia và thành công trong nền kinh tế toàn cầu. (Nguyên Trân)