22/02/2014 | 1

TT Obama Kêu Gọi Tăng Mức Lương Tối Thiểu

TT Obama Kêu Gọi Tăng Mức Lương Tối Thiểu

Tin Washington, DC. (Reuters)
Trong bài diễn văn phát thanh hàng tuần, Tổng thống Barack Obama tái khẳng định nỗ lực tăng mức lương tối thiểu. Ông Obama muốn tăng mức lương tối thiểu từ 7.25 Mỹ kim một giờ như hiện nay, lên 10.10 Mỹ kim.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, ba phần tư công chúng Hoa Kỳ ủng hộ kế hoạch này. Tổng thống nói rằng, việc phục hồi ý tưởng về cơ hội cho tất cả mọi người đòi hỏi một năm hành động từ mọi người dân Hoa Kỳ. Bất kỳ khi nào có thể hành động, ông sẽ thực hiện để yêu cầu thêm nhiều người Hoa Kỳ giúp đỡ.
Tổng thống cũng ca ngợi công ty bán lẻ quần áo GAP đã thông báo trong tuần này rằng sẽ tăng lương hàng giờ cho nhân viên ở Hoa Kỳ lên 9 Mỹ kim vào tháng 6 năm 2014 và lên 10 Mỹ kim vào tháng 6 năm 2015. Ông Obama nói rằng từ khi ông kêu gọi Quốc hội tăng mức lương tối thiểu cho đến nay đã có 6 tiểu bang thông qua các luật tăng mức lương tối thiểu ở tiểu bang của họ và nhiều tiểu bang khác đang làm việc cho mục tiêu này. Tuy nhiên đề nghị tăng lương tối thiểu ít có cơ hội được Quốc Hội thông qua.
Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội cho biết điều này sẽ dẫn tới nguy cơ khoảng nửa triệu việc làm bị mất cho tới cuối năm 2016, ngay cả khi việc tăng lương có thể đưa gần một triệu người ra khỏi đói nghèo. – N. Trần