19/09/2015 | 0

TT Obama kêu gọi Quốc Hội thông qua ngân sách

TT Obama kêu gọi Quốc Hội thông qua ngân sách

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ nhanh chóng thông qua dự luật ngân sách trước thời hạn vào cuối tháng 9 để ngăn chặn chính phủ phải đóng cửa.

Trong bài diễn văn hàng tuần được phát sóng trên truyền hình, Tổng Thống Obama tuyên bố nếu đảng Cộng Hòa muốn giúp, họ có thể quyết định thông qua ngân sách ngay lúc này, giúp cho nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh hơn. Tuy nhiên họ đợi tới tận cuối tháng này mới hành động, hoặc họ sẽ đóng cửa chính phủ lần thứ 2 trong vòng 2 năm. Ngày 27 tháng 8, ông Obama từng nói cuộc chiến ngân sách sẽ làm tổn thương đà phát triển và tạo thêm căng thẳng cho nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà lập pháp chỉ còn nửa tháng để giải quyết các vấn đề tài chánh, bị vướng vào cuộc vận động tranh cử tổng thống vào năm 2016. Ông Obama cho biết Quốc Hội nên tránh gắn vào dự luật những vấn đề tư tưởng không liên quan, chẳng hạn như Planned Parenthood, và ngân sách Hoa Kỳ nên đầu tư vào giáo dục, dạy nghề và hạ tầng cơ sở. (Nguyên Trân)