26/09/2015 | 0

TT Obama kêu gọi ngăn chặn lạm dụng thuốc

TT Obama kêu gọi ngăn chặn lạm dụng thuốc

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần, Tổng Thống Barack Obama nói về việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc.

Nhân Ngày Toàn Quốc Nhận Lại Thuốc Theo Toa, ông Obama khuyến khích người dân Hoa Kỳ đưa thuốc theo toa không dùng hoặc đã hết hạn tới các địa điểm thu gom trong cộng đồng của mình. Theo Tổng Thống Obama, mỗi năm, ngày càng nhiều người qua đời vì dùng thuốc quá liều hơn là thiệt mạng trong các vụ tai nạn xe hơi. Hầu hết những trường hợp tử vong đó không phải là do ma túy, chẳng hạn như cocaine hay heroin mà là thuốc theo toa. Ông cũng cho biết, trong năm 2013, 16,000 người đã thiệt mạng do dùng thuốc giảm đau theo toa quá liều. Hơn nữa hầu hết những người trẻ tuổi có được thuốc theo toa không phải từ chợ đen mà là từ tủ thuốc gia đình.

Ngoài ra, nhiều loại thuốc giảm đau theo toa thuộc cùng nhóm với heroin. Bốn trong năm người sử dụng heroin bắt đầu từ lạm dụng thuốc theo toa. Chỉ trong vòng một năm, từ năm 2013 cho tới năm 2014, số người sử dụng heroin tăng 33%. Đó chính là lý do tốt để mọi người tham gia vào Ngày Nhận Lại Thuốc Theo Toa. (Nguyên Trân)