07/11/2015 | 0

TT Obama kêu gọi mua bảo hiểm y tế

TT Obama kêu gọi mua bảo hiểm y tế

Tin Washington, DC (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama kêu gọi người dân Hoa Kỳ mua bảo hiểm y tế theo luật Chăm Sóc Y Tế Với Giá Phải Chăng. Luật Chăm Sóc Y Tế Với Giá Phải Chăng, hay thường được gọi là Obamacare, thiết lập thị trường của liên bang, cung cấp bảo hiểm y tế tư nhân được trợ cấp cho người tiêu dùng tại các tiểu bang không thiết lập thị trường trao đổi bảo hiểm y tế riêng. Đảng Cộng Hòa liên tục tấn công Obamacare tại Quốc Hội và trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống nhằm lôi kéo sự ủng hộ của các cử tri cánh hữu và để gây quỹ. Tuy nhiên các nhà phân tích cho biết có rất ít cơ hội luật y tế bị đảo ngược trước năm 2017. Nhiều nhà nghiên cứu cho biết gần 12 triệu người có được bảo hiểm y tế thông qua Obamacare. Theo luật, các chương trình bảo hiểm phải bảo đảm sự truy cập bác sĩ hợp lý. Trong một nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu xem xét 135 chương trình bảo hiểm tại 34 thị trường trao đổi của tiểu bang trong giai đoạn ghi danh năm 2015, khi mọi người có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm cho mình. Khoảng 1 trong 7 chương trình bảo hiểm có trên thị trường liên bang trong năm 2015, người mua không truy cập được ít nhất là một bác sĩ chuyên khoa trong mạng lưới. Sử dụng thư mục bác sĩ theo chương trình bảo hiểm, họ tìm kiếm các bác sĩ chuyên khoa trong mạng lưới mà bảo hiểm trả, bao gồm bác sĩ sản phụ khoa, bác sĩ da liễu, tim mạch, tâm thần, ung thư, thần kinh, nội tiết, hệ hô hấp và thấp khớp. Bác sĩ nội tiết, thấp khớp và tâm thần là những chuyên khoa thường khó kiếm nhất. (Nguyên Trân)