05/01/2016 | 0

TT Obama kêu gọi chống bạo lực súng

TT Obama kêu gọi chống bạo lực súng

Washington, DC. (CBS) – Tổng thống Barack Obama kêu gọi quốc gia chống lại bạo lực súng khẩn cấp hơn.

Ông tuyên bố các hành động hành pháp không sẽ không thay đổi được các vụ xả súng gần đây nhưng có thể giúp ngăn cản những vụ việc trong tương lai. Trong bài diễn văn đầy cảm xúc kéo dài 40 phút, tổng thống một vài lần nhắc tới những vụ xả súng diễn ra trong hai thập kỷ qua. Ông Obama cho rằng những lời bào chữa liên tục để không hành động không còn có tác dụng nữa. Tổng thống nói hướng dẫn mới không phải là âm mưu lấy đi súng của tất cả mọi người. Ông tin rằng có thể tìm ra cách để giảm bạo lực súng một cách phù hợp với Tu Chính Án Thứ nhì, nhắc tới quyền hiến định mang súng.

Hành động hành pháp mà Tổng Thống Obama phác thảo hôm Thứ Ba sẽ mở rộng kiểm tra lý lịch trong thời gian mua bán súng, tăng cường thực thi luật súng hiện hành, cố gắng cải thiện chăm sóc cho những người bị bệnh tâm thần và chia sẻ thông tin để ngăn chặn họ mua súng, đồng thời thúc đẩy công nghệ an toàn súng. Một số ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đã cam kết bãi bỏ lệnh hành pháp nếu họ đắc cử vào năm 2016. (Nguyên Trân)