01/11/2015 | 0

TT Obama kêu gọi cải tổ tư pháp

TT Obama kêu gọi cải tổ tư pháp

Washington, DC. (Reuters) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố ông sẽ tiếp tục hành động để thông qua các dự luật cải tổ tư pháp hình sự.

Theo ông Obama, hiện nay có khoảng 2.2 triệu người đang phải ở tù và hàng triệu người khác đang bị quản thúc. Mỗi năm người dân đóng thuế phải trả 80 tỷ Mỹ kim để chăm sóc tù nhân. Nhiều người phạm tội phi bạo lực đang phải thụ án tù dài không cần thiết. Tổng thống cho biết ông sẽ khuyến khích một dự luật lưỡng đảng, giảm án tối thiểu bắt buộc đối với các tội phạm ma túy phi bạo lực và giảm án cho các tù nhân, nếu họ hoàn tất các chương trình giúp họ tránh phạm phải sai lầm tương tự.

Hôm Thứ Sáu, Bộ Tư Pháp bắt đầu chính thức thả khoảng 6,000 tù nhân trong đợt ân xá lớn nhất. Đợt ân xá được thực hiện sau hành động của Ủy Ban Kết Án Hoa Kỳ, một cơ quan độc lập thiết lập chính sách bản án đối với các tội phạm liên bang. Ủy Ban đã giảm hình phạt cho các tội phạm ma túy năm ngoái và thực hiện thay đổi hồi tố. Hành động của Ủy Ban Kết Án Hoa Kỳ không liên quan tới nỗ lực khoan hồng của Tổng Thống Obama cho một số tội phạm ma túy phi bạo lực, một chương trình dẫn tới việc 89 tù nhân được ra tù sớm.

Ủy Ban Kết Án ước tính những thay đổi trong hướng dẫn có thể giúp cho khoảng 46,000 trong số 100,000 tội phạm ma túy trong các nhà tù liên bang hội đủ điều kiện để được thả sớm. (Nguyên Trân)