28/03/2015 | 0

TT Obama kêu gọi bảo vệ chi phiếu lương

TT Obama kêu gọi bảo vệ chi phiếu lương

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama nhấn mạnh sự tiến bộ trong việc bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ kể từ khi ông ký luật Cải Tổ Wall Street 5 năm trước, nhằm chấm dứt kỷ nguyên giải cứu và quá lớn để sụp đổ.

Trong khuôn khổ cải tổ, chính phủ đã tạo ra Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng độc lập. Họ đã trao lại 5 tỷ Mỹ kim cho hơn 15 triệu gia đình. Và đầu tuần này cơ quan đã thực hiện một bước mới nhằm ngăn chặn sự lạm dụng cho vay thế chấp bằng chi phiếu tiền lương. Theo ông Obama, hàng triệu người dân Hoa Kỳ mượn nợ mỗi năm. Mặc dù mượn nợ thế chấp bằng chi phiếu lương dường như là vô dùng dễ dàng, nhiều người có thể phải mang một gánh nặng nợ nần. Nếu một người mượn 500 Mỹ kim, họ rất dễ dàng phải trả hơn 1,000 Mỹ kim tiền lời và chi phí. Hành động mà Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chánh Người Tiêu Dùng công bố trong tuần này được thiết kế để thay đổi điều đó.

Ngoài ra, tổng thống cũng nhấn mạnh cam kết của mình nhằm thúc đẩy nền kinh tế trung lưu và bảo đảm mỗi người làm việc chăm chỉ đều có thể phát triển. Ông Obama cũng phản đối nỗ lực của đảng Cộng Hòa để làm suy yếu Cơ Quan Bảo Vệ Tài Chính Người Tiêu Dùng và giảm thuế cho người giàu có trên chi phí của tầng lớp trung lưu. (Nguyên Trân)