30/05/2015 | 0

TT Obama kêu gọi thông qua dự luật Tự Do

TT Obama kêu gọi thông qua dự luật Tự Do

Washington, DC. (Reuters) – Trong bài diễn văn hàng tuần vào ngày Thứ Bảy, Tổng Thống Barack Obama cảnh báo khả năng giám sát, được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công công dân Hoa Kỳ có thể bị mất hiệu lực vào lúc nửa đêm Chủ Nhật nếu một nhóm nhỏ các thượng nghị sĩ ngăn chặn dự luật cải tổ.

Ông Obama kêu gọi các nhà lập phát gạt chính trị sang bên và hành động nhanh chóng đối với dự luật đã được Hạ Viện thông qua, gia hạn một số khả năng và cải tổ việc thu thập dữ liệu điện thoại hàng loạt. Lãnh đạo đa số tại Thượng Viện Mitch McConnell triệu tập phiên họp hiếm có của Thượng Viện vào Chủ Nhật để đối phó với việc ba điều khoản của Luật Yêu Nước sắp hết hạn, bao gồm điều khoản 215, sử dụng để biện minh cho việc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia thu thập dữ liệu điện thoại của hàng tỷ người dân Hoa Kỳ.

Đảng Cộng Hòa, kiểm soát cả Thượng Viện và Hạ Viện, không thể đồng ý làm thế nào đối phó với việc hết hạn. Cuối tuần trước, Thượng Viện thiếu ba phiếu để thông qua dự luật Tự Do Hoa Kỳ, dự luật cải tổ được Tổng Thống Barack Obama và Hạ Viện ủng hộ. Tối Thứ Sáu, một phụ tá cao cấp của lãnh đạo đảng Cộng Hòa cho biết các lãnh đạo tại Hạ Viện muốn Thượng Viện hành động và thông qua dự luật Tự Do.

Dự luật Tự Do sẽ chấm dứt chương trình thu thập dữ liệu điện thoại hàng loạt và thay vào đó là một hệ thống nhắm mục tiêu hơn để thu thập thông tin. (Nguyên Trân)