16/09/2015 | 3

TT Obama hy vọng Quốc Hội thông quan ngân sách

TT Obama hy vọng Quốc Hội thông quan ngân sách

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama kêu gọi Quốc Hội tránh đóng cửa chính phủ, như đe dọa của một số thành viên bảo thủ của đảng Cộng Hòa nếu ngân sách liên bang tiếp tục tài trợ cho nhóm chăm sóc y tế cho phụ nữ Planned Parenthood.

Ông Obama hy vọng Quốc Hội đặt mục tiêu cao hơn, thực sự làm một số điều để giúp tăng trưởng kinh tế. Nhóm Planned Parenthood đang phải đối mặt với các cáo buộc bán mô bào thai sau khi phá thai một cách bất hợp lý. Nhóm bác bỏ cáo buộc trên. Một số thành viên của đảng Cộng Hòa cho biết nếu không cắt ngân sách cho Planned Parenthood, họ sẽ không ủng hộ dự luật chi tiêu mới, cần thiết để giữ cho chính phủ hoạt động sau khi tài khóa liên bang kết thúc trong vòng 15 ngày nữa.

Ngoài ra, ông Obama cho biết ông tin tưởng các quốc gia Vành Đai Thái Bình Dương có thể đạt được một thỏa thuận cho hiệp ước tự do thương mại trong năm nay, nhưng không bảo đảm được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua. Nói chuyện với một nhóm các giám đốc điều hành doanh nghiệp, ông Obama cho biết các bộ trưởng thương mại có cơ hội hoàn tất thỏa thuận Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương tại cuộc họp sắp tới, nhưng các nhà lập pháp Hoa Kỳ có thể không ký, mặc dù họ đã trao cho ông quyền đàm phán thương mại nhanh thông qua Quốc Hội. (Nguyên Trân)