09/03/2015 | 0

TT Obama giới thiệu sáng kiến TechHire

TT Obama giới thiệu sáng kiến TechHire

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama và chính phủ của ông đang tập trung vào việc thúc đẩy nền kinh tế trung lưu để bảo đảm tất cả mọi người dân Hoa Kỳ có thể đóng góp và hưởng lợi từ sự trỗi dậy của Hoa Kỳ.

Một phần của nỗ lực đó yêu cầu mọi người dân Hoa Kỳ đều phải có được nền giáo dục và đào tạo mà họ cần để kiếm được lương cao hơn. Trong tuyên bố tại National League of Cities vào hôm Thứ Hai, Tổng Thống Obama giới thiệu sáng kiến TechHire, bao gồm một chiến dịch làm việc với các cộng đồng để huấn luyện nhanh chóng cho thêm nhiều người lao động Hoa Kỳ cho những công việc công nghệ được trả lương cao.

Mặc dù nền kinh tế đang hồi phục, Tổng Thống Obama đã nói rõ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Hoa Kỳ vẫn còn khoảng 5 triệu việc làm cần người. Hơn một nửa triệu trong số đó trong lãnh vực công nghệ thông tin, chẳng hạn như lập trình, quản trị mạng và an ninh mạng. TechHire là một nỗ lực đa ngành và kêu gọi hành động để trao cho người dân Hoa kỳ những khả năng mà họ cần, thông qua các trường đại học và đại học cộng đồng,cũng như các cách tiếp cận phi truyền thống, chẳng hạn như các khóa học trên mạng có chất lượng cao, có thể đào tạo nhanh chóng người lao động cho những việc làm được trả lương cao chỉ trong vòng vài tháng. (Nguyên Trân)