14/03/2015 | 0

TT Obama giới thiệu Quyền Trợ Cấp của Sinh Viên

TT Obama giới thiệu Quyền Trợ Cấp của Sinh Viên

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuàn này, Tổng Thống Barack Obama giới thiệu tầm nhìn của mình đối với nền giáo dục đại học có chất lượng và có giá phải chăng cho tất cả mọi người dân Hoa Kỳ.

Ngày nay, bằng đại học chắc chắn là một chiếc vé để tiến tới tầng lớp trung lưu và xa hơn nữa, nhưng chi phí cũng cao hơn bao giờ hết. Mỗi người, từ các viên chức dân cử cho tới các nhà lãnh đạo các trường đại học và doanh nghiệp đều đóng một vai trò trong việc giúp cho học đại học có giá phải chăng hơn đối vối tất cả mọi sinh viên. Tổng Thống Barack Obama đã thực hiện một cuộc đầu tư lịch sử vào khả năng phải chăng cho giáo dục đại học.

Đầu tuần này, ông công bố chương trình Quyền Được Trợ Cấp của Sinh Viên, mọt loạt các nguyên tắc hướng dẫn đằng sau tầm nhìn của ông cho nền giáo dục có giá phải chăng. Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama kêu gọi mọi người vào trang mạng Whitehouse.gov/CollegeOpportunity và ký vào bản tuyên bố bởi vì cùng nhau, mọi người có thể bảo đảm sinh viên học tập chăm chỉ để có được một tấm bằng đại học mà không phải là tốt nghiệp với một món nợ khổng lồ. (Nguyên Trân)