02/02/2015 | 0

TT Obama giới thiệu đề xuất ngân sách

TT Obama giới thiệu đề xuất ngân sách

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama đề xuất 3.99 ngàn tỷ Mỹ kim cho tài khóa 2016, dẫn tới một cuộc chiến với đảng Cộng Hòa về các chương trình thúc đẩy tầng lớp trung lưu, được tài trợ bằng cách tăng thuế công ty và người Mỹ giàu có.

Đề xuất dự báo thâm hụt ngân sách 474 tỷ Mỹ kim, chiếm 2.5 tổng sản lượng quốc nội Hoa Kỳ. Theo các viên chức chính phủ, đề xuất dự báo tình hình thâm hụt ngân sách được ổn định với tốc độ đó trong khoảng thời gian 10 năm. Ngân sách của ông Obama thể hiện những đề xuất đã được giới thiệu trong bài diễn văn Thông Điệp Liên Bang và giúp nêu bật những ưu tiên của đảng Dân Chủ trong tam cá nguyệt cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống và khởi đầu chiến dịch vận động tranh cử tổng thống 2016.

Tuy nhiên đề xuất ngân sách cần phải được Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát chuẩn thuận thì mới có hiệu lực. Đảng Cộng Hòa từng tuyên bố họ thấy có thể thỏa hiệp trong nhiều lãnh vực, chẳng hạn như cải tổ thuế và hạ tầng cơ sở, nhưng nhiều chương trình của Tổng thống Obama, được giới thiệu nhiều tuần trước khi ngân sách được công bố thì gặp nhiều sự phản đối. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ coi đề xuất ngân sách là một bản công bố những ưu tiên của họ và cơ hội để thể hiện đảng của họ đại diện cho tầng lớp trung lưu tại Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)