12/09/2015 | 0

TT Obama giới thiệu chương trình College Scorecard

TT Obama giới thiệu chương trình College Scorecard

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần vào Thứ Bảy vừa qua, Tổng Thống Barack Obama giới thiệu một nỗ lực mới của chính phủ để theo dõi sinh viên thành công nhất tốt nghiệp từ những trường đại học nào.

Dự án, mang tên College Scorecard, nhằm giúp cho học sinh lựa chọn trường đại học đúng dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như chi phí, tỷ lệ nợ và thu nhập dự trù sau khi tốt nghiệp và các tỷ lệ lợi nhuận đầu tư khác. Nay người dân Hoa Kỳ có được dữ liệu đáng tin cậy về mỗi trường đại học, giúp mọi người thấy được trường nào tốt nhất trong việc chuyển bị cho thành công. Hệ thống xếp hạng sẽ cung cấp một lựa chọn thay thế cho việc xếp hạng các trường đại học truyền thống và sử dụng trực tiếp nhận xét của sinh viên, thành viên gia đình và các nhà tư vấn.

Scorecard cũng sẽ cho phép sinh viên tìm kiếm trường đại học dựa trên một số ý kiến cá nhân, chẳng hạn như họ có phải là sinh viên thế hệ đầu hoặc nhận trợ cấp Pell hay không. Tổng thống nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tiếp cận giáo dục đại học. Theo ông Obama, tới cuối thế kỷ này, hai phần ba số việc làm yêu cầu phải có bằng đại học.

Trọng tâm trong nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Barack Obama là giáo dục. Gần đây ông đã hợp tác với phu nhân phó tổng thống Joe Biden để thu hút sự ủng hộ cho một kế hoạch trợ cấp học phí tại các trường đại học cộng đồng. (Nguyên Trân)