21/02/2015 | 1

TT Obama giới thiệu chính sách thương mại

TT Obama giới thiệu chính sách thương mại

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama bắt đầu giới thiệu cho công chúng về những giá trị của thỏa thuận tự do thương mại, một lãnh vực mà ông gặp phải sự phản đối từ nhiều thành viên ngay trong chính đảng của mình.

Ông Obama cho biết ông muốn làm việc với đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội để hoàn tất hiệp ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, một thỏa thuận có sự tham gia từ Nhật Bản cho tới Chile, chiếm tới 40% kinh tế thế giới. Trong bài diễn văn hàng tuần, Tổng Thống Obama thừa nhận thỏa thuận thương mại trước đây chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ nên tự loài trừ mình khỏi những cơ hội mới. Bước đầu tiên là làm việc với các quốc gia khác để hoàn tất thỏa thuận Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương để nhanh chóng thông qua một dự luật chuẩn thuận thỏa thuận tại Quốc Hội.

Dữ liệu khảo sát của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho thấy người dân Hoa Kỳ từ cả hai đảng đều hoài nghi về thỏa thuận thương mại. Chỉ có một trong năm người Hoa Kỳ nghĩ rằng thỏa thuận sẽ tạo ra việc làm, chỉ có 17% tin rằng thỏa thuận thương mại dẫn tới mức lương cao hơn. Đảng Cộng Hòa tại Quốc Hội ủng hộ các thỏa thuận thương mại. Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch, chủ tịch Ủy Ban Tài Chánh Thượng Viện tuyên bố ông hy vọng giới thiệu một dự án nhanh chóng trong tháng 2. (Nguyên Trân)