08/07/2015 | 0

TT Obama gặp TBT Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc

TT Obama gặp TBT Nguyễn Phú Trọng tại Tòa Bạch Ốc

Washington, DC. (Reuters) – Lãnh đạo Hoa Kỳ và Việt Nam thừa nhận một lịch sử đầy thù hận giữa hai nước, nhưng giờ đây họ xem nhau như bè bạn.

Chuyến đi thăm Tòa Bạch Ốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Ba, là chuyến đi thăm cấp cao nhất của một lãnh đạo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cuộc gặp gỡ được tổ chức tại Phòng Bầu Dục trong Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Obama nói với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam rằng vẫn có sự khác biệt đáng kể trong triết học chính trị và hệ thống chính trị giữa hai nước, bao gồm những bất đồng trong tự do tôn giáo, nhân quyền và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên ông Obama nói Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp cận mối quan hệ trong sự tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống hy vọng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa mối quan hệ từ cách đây 20 năm. Giờ đây, khi tham vọng ở Biển Đông của Trung Cộng trở thành mối quan tâm lớn cho cả hai chính phủ, thì những kẻ thù cũ tìm đến và xem nhau là đồng minh mới nổi. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết hai bên chia sẻ quan điểm của nhau về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, và cũng chia sẻ mối quan tâm về các hoạt động gần đây không phù hợp với luật pháp quốc tế, và có thể làm phức tạp thêm tình hình. Ông mời Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam và ông Obama nhận lời mời. (Mai Đức)