16/02/2016 | 0

TT Obama gặp các lãnh đạo Đông Nam Á

TT Obama gặp các lãnh đạo Đông Nam Á

Rancho Mirage, California. (Reuters) – Tổng thống Obama gặp các lãnh đạo Đông Nam Á nhằm tăng cường quan hệ thương mại và cấu thành lập trường chung về Biển Đông, tại hội nghị thượng đỉnh ở California hôm thứ Hai.

Tòa Bạch Ốc hy vọng hội nghị thượng đỉnh này sẽ củng cố ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Tổng thống Obama ủng hộ trục chính sách đối ngoại đến châu Á trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, quyết tâm đặt hình ảnh Hoa Kỳ vào khu vực như một sức mạnh Thái Bình Dương. Các lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề hàng hải trong ngày thứ Ba, đặc biệt là Biển Đông, nơi Trung Cộng và một số quốc gia Đông Nam Á tuyên bố chủ quyền lãnh thổ mâu thuẫn và chồng chéo.

Các viên chức Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama sẽ đưa ra thông điệp cứng rắn đến Trung Cộng, rằng các tranh chấp về Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình, không phải bằng cách bắt nạt. Tổng thống Obama nói tại hội nghị thượng đỉnh này, họ có thể nhìn thấy tầm nhìn chung về một trật tự khu vực, nơi các quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế được tôn trọng, nơi tranh chấp được giải quyết thông qua hòa bình. Tòa Bạch Ốc cho biết tất cả các nước ASEAN sẽ thống nhất về một tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề trên.

Các viên chức nói rằng Trung Cộng đặt áp lực lên Cam Bốt và Lào nên lãnh đạo hai nước này không ký vào tuyên bố. (Mai Đức)

Cùng chuyên mục