28/01/2016 | 0

TT Obama đọc diễn văn tại Ngày Tưởng niệm Holocaust Quốc tế

TT Obama đọc diễn văn tại Ngày Tưởng niệm Holocaust Quốc tế

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống Obama đánh dấu ngày Tưởng niệm Holocaust Quốc tế bằng cách nhắc lại câu nói của một tù binh Mỹ.

Khi quân đội Đức tống ông vào nhà tù thời Đệ Nhị Thế chiến, ông nói với họ rằng We Are All Jews.

Tại một buổi lễ được tổ chức ở Tòa Đại sứ Israel ở Washington, D.C. hôm thứ Tư, Tổng thống Obama kêu gọi khán giả chống lại làn sóng bài Do Thái đang dấy lên trên toàn thế giới. Qua bài diễn văn, tổng thống ca ngợi 4 người Mỹ có những hành động anh hùng trong thời Đệ Nhị Thế chiến, trong đó có Trung sĩ Roddie Edmonds. Lịch sử ghi rằng tù binh Mỹ này hết lòng bảo vệ các bạn tù là người Do Thái. Khi cai tù hỏi ông Edmonds trong số các tù nhân, ai là người Do Thái. Ông trả lời đơn giản Tất cả Các Tù Nhân Đều Là Người Do Thái. Ông là binh sĩ Mỹ đầu tiên được đưa vào danh sách Righteous Among the Nations, là vinh dự cao nhất mà chính phủ Israel ban cho người không phải Do Thái, nhưng cứu mạng người Do Thái khỏi sự diệt vong.

Tổng thống Obama được đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg giới thiệu. Ông Spielberg cho biết ông tìm ra tiếng nói bản thân khi còn rất nhỏ, khi ông quan sát bà nội dạy tiếng Anh cho người Hungaria sống sót sau nạn diệt chủng. Đó là kỷ niệm mà ông không bao giờ quên, nhờ vậy ông vững vàng đi trên con đường mà ông vạch ra tới ngày hôm nay. (Mai Đức)