28/09/2015 | 0

TT Obama đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc

TT Obama đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc

New York, New York. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama thảo luận về một loạt các vấn đề ngoại giao quốc tế trong bài diễn văn tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Về thỏa thuận nguyên tử gần đây với Iran, ông Obama cho biết trong vòng 2 năm, Hoa Kỳ và các đối tác, trong đó có Nga và Trung Quốc tham gia vào các cuộc đàm phán phức tạp. Kết quả là một thỏa thuận lâu dài và toàn diện, ngăn chặn Iran có vũ khí nguyên tử, trong khi cho phép nước này truy cập năng lượng hòa bình. Nếu thỏa thuận được thực hiện đầy đủ sẽ ngăn chặn tăng cường vũ khí nguyên tử, tránh khỏi khả năng xảy ra chiến tranh, giúp cho thế giới an toàn hơn. Còn về việc Nga sáp nhập Crimea và gây hấn ở miền Đông Ukraine, ông Obama nói thế giới không thể đứng nhìn khi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia bị vi phạm trắng trợn.

Về tranh chấp tại Biển Đông, theo ông Obama, Hoa Kỳ không tuyên bố chủ quyền tại đó. Nhưng giống như mọi quốc gia tham dự Đại Hội Đồng, Hoa Kỳ quan tâm tới việc duy trì những nguyên tắc cơ bản của tự do hàng hải và tự do thương mại, giải quyết tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế. Ông Obama cũng khuyến kích Trung Quốc và các bên tranh chấp giải quyết khác biệt một cách hòa bình.

Còn về Cuba, ông Obama tin tưởng Quốc Hội chắc chắn sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận. (Nguyên Trân)