09/01/2015 | 1

TT Obama đề nghị miễn phí 2 năm đại học

TT Obama đề nghị miễn phí 2 năm đại học

Washington, DC. (Reuters) – Trong một đoạn phim vừa được Tòa Bạch Ốc công bố, Tổng Thống Barack Obama cho biết ông muốn hai năm đầu trong trường đại học cộng động được miễn phí cho tất cả mọi người sẵn sàng theo học.

Ông đưa ra công bố trên trước chuyến đi tới Tennessee. Tại đây ông dự trù sẽ đưa ra thêm chi tiết về đề xuất của mình để giúp việc theo học tại các trường đại học cộng đồng trở thành miễn phí và phổ cập. Các viên chức Tòa Bạch Ốc thừa nhận kế hoạch sẽ đi kèm với một ngân sách lớn, nhưng từ chối tiết lộ chi phí dự trù. Ý tưởng trên chỉ có thể thành hiện thực nếu Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua một đạo luật, theo đó chính phủ liên bang có thể tài trợ 75% học phí còn các chính phủ tiểu bang tham gia trả phần còn lại.

Nếu tất cả các tiểu bang tham gia vào kế hoạch của Tổng Thống Obama, ước tính 9 triệu sinh viên có thể được hưởng lợi. Sinh viên toàn thời gian tại một trường đại học cộng đồng có thể tiết kiệm trung bình 3,800 Mỹ kim tiền học phí một năm. Theo đề xuất, sinh viên, ít nhất là bán thời gian, duy trì điểm trung bình 2.5 và có tiến bộ ổn định để hoàn tất chương trình của mình có thể không phải trả học phí. Không phải tất cả các chương trình đều hội đủ điều kiện. Các trường đại học cộng đồng buộc phải có những chương trình mà tín chỉ có thể được tính cho chương trình học đại học 4 năm. (Nguyên Trân)