25/02/2016 | 0

TT Obama đề nghị đảng Cộng Hoà để ông đề cử thẩm phán

TT Obama đề nghị đảng Cộng Hoà để ông đề cử thẩm phán

Washington, DC. (CBS) – Từ Phòng Bầu Dục, Tổng thống Obama đề nghị đảng Cộng Hòa nên lùi bước, để ông làm tròn trách nhiệm là đề cử một thẩm phán vào Tối cao Pháp viện.

Tổng thống nói đảng Cộng Hòa không có lý lẽ gì cho việc kiềm hãm việc đề cử một tân thẩm phán vào Tối cao Pháp viện, thậm chí họ còn chưa biết và chưa gặp nhân vật mà ông sẽ đề cử. Họ chỉ đưa ra phát biểu nhưng không có lý lẽ vững chắc cho những phát biểu đó. Nhằm vượt qua sự chống đối của Thượng Viện Cộng Hòa trong việc đề cử ứng cử viên vào Tối cao Pháp viện, lãnh đạo Dân Chủ Harry Reid đưa ra một đề nghị bất ngờ, đó là một nhân vật thuộc đảng Cộng Hòa, ông Brian Sandoval Thống đốc tiểu bang Nevada.

Theo CNN, ông Reid cho biết ông Sandoval là một người tốt, có một sự nghiệp về tư pháp lẫn chính trị tuyệt vời, ông Reid sẽ ủng hộ nếu ông Sandoval được chọn. Dễ nhận thấy rằng ông Sandoval là một người bảo thủ trung dung, nhưng ông cũng là người không ưa thích đạo luật chăm sóc sức khỏe tên Obamacare. Trong bài diễn văn về tình trạng tiểu bang năm 2011, ông Sandoval nói rằng trong đạo luật Obamacare có nhiều điểm vi hiến và ông đe dọa sẽ chiến đấu để xóa bỏ đạo luật này.

Tuy nhiên hôm thứ Tư, văn phòng thống đốc cho biết ông Sandoval lẫn các nhân viên không hề biết gì về việc có thể ông Sandoval sẽ được Tổng thống Obama đề cử. (Mai Đức)