16/03/2016 | 0

TT Obama đề cử chánh án ôn hòa vào Tối Cao Pháp Viên

TT Obama đề cử chánh án ôn hòa vào Tối Cao Pháp Viên

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama vừa đề cử chánh án tòa phúc thẩm Merrick Garland vào Tối Cao Pháp Viện.

Việc này có thể dẫn tới một cuộc tranh cãi chính trị gay gắt với đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện, những người từng tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi đề cử của ông Obama. Tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc, ông Obama tuyên bố ông chọn một ứng cử viên được công nhận rộng rãi không chỉ là một người hiểu biết luật pháp mà còn là người phục vụ với tinh thần trách nhiệm, sự khiêm tốn, liêm chính, công bằng và xuất sắc. Phẩm chất và sự cam kết phục vụ công chúng của ông khiến cho các nhà lãnh đạo từ cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ ngưỡng mộ.

Ông Obama kêu gọi đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện tổ chức một phiên điều trần công bằng và sau đó biểu quyết. Theo tổng thống, nếu không làm như vậy, các thượng nghị sĩ không chỉ từ bỏ bổn phận Hiến Pháp của Thượng Viện, mà niềm tin vào hệ thống tư pháp sẽ bị ảnh hưởng. Nền dân chủ của Hoa Kỳ cuối cùng cũng bị tổn hại. Mọi đề cử vào Tối Cao Pháp Viện đòi hỏi phải được Thượng Viện chuẩn thuận. Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện đã tuyên bố sẽ không tổ chức điều trần xác nhận hay biểu quyết mọi ứng cử viên mà tổng thống thuộc đảng Dân Chủ chọn cho vị trí trọn đời trong tòa án.

Đảng Cộng Hòa đang yêu cầu ông Obama để trống vị trí đó cho tới khi vị tổng thống tiếp theo tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng sang năm. (Nguyên Trân)