25/04/2015 | 2

TT Obama đấu tranh cho thỏa thuận thương mại

TT Obama đấu tranh cho thỏa thuận thương mại

Washington, DC. (CBS) – Trước chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng Thống Barack Obama dùng bài diễn văn hàng tuần của mình để nhấn mạnh các thỏa thuận tự do thương mại, bao gồm thỏa thuận Vành Đai Thái Bình Dương gồm 12 quốc gia, Tổng Thống Obama đang thúc đẩy Quốc Hội trao cho ông quyền Quảng Bá Thương Mại, còn được gọi là Fast Track.

Dự luật trên giới hạn Quốc Hội chuẩn thuận các thỏa thuận thương mại qua các cuộc biểu quyết mà không đưa ra sửa đổi nào. Chính phủ muốn các nhà lập pháp thông qua thẩm quyền trước khi tổng thống trình hiệp ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương được đàm phán gần đây để Quốc Hội thông qua dễ dàng hơn. Thỏa thuận Thái Bình Dương, bao gồm 12 quốc gia giáp với Thái Bình Dương nhưng không bao gồm Trung Quốc, sẽ là thỏa thuận thương mại quốc tế lớn nhất kể từ khi Thỏa Thuận Tự Do Thương Mại Bắc Mỹ được thông qua.

Tổng thống cho rằng các thỏa thuận thương mại mới, có tiêu chuẩn cao quan trọng cho nền kinh tế Hòa Kỳ, cho các doanh nghiệp và người lao động, cũng như giá trị Hoa Kỳ. Tổng thống nói rõ mọi thỏa thuận ông ký sẽ là những thỏa thuận thương mại tiến bộ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với các điều khoản có lợi cho cả người lao động lẫn môi trường. (Nguyên Trân)