11/11/2015 | 0

TT Obama đặt vòng hoa vinh danh cựu chiến binh

TT Obama đặt vòng hoa vinh danh cựu chiến binh

Arlington, Virginia. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama kỷ niệm ngày Cựu Chiến Binh bằng cách đặt vòng hoa tại Tượng Đài Chiến Sĩ Vô Danh ở Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington.

Qua bài diễn văn, ông Obama ca ngợi hơn một triệu quân nhân về lại với cuộc sống đời thường, kêu gọi quốc gia tiếp tục tôn vinh các cựu chiến binh ngay cả sau ngày Cựu Chiến Binh. Trước đó, Tòa Bạch Ốc công bố tất cả các cựu chiến binh và gia đình họ nay sẽ chỉ phải trả học phí trong tiểu bang cho tất cả các trường đại học công lập trên toàn quốc. Theo các viên chức chính phủ, chương trình kể trên là một phần cam kết kiên định của Tổng Thống Barack Obama với gia đình và bảo đảm các cựu chiến binh có thể truy cập và tận dụng tốt nhất nền giáo dục cao hơn.

Tổng thống cũng dành thời gian trong bài diễn văn của mình để vinh danh nữ cựu chiến binh lớn tuổi nhất thời Đệ Nhị Thế Chiến còn sống, trung tá Lục Quân Luta C McGrath. Bà tròn 108 tuổi vào ngày 21 tháng 11. (Nguyên Trân)