30/05/2016 | 2

TT Obama đặt vòng hoa tại tượng đài chiến sĩ vô danh

TT Obama đặt vòng hoa tại tượng đài chiến sĩ vô danh

Arlington, Virginia. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama đặt vòng hoa tại Tượng Đại Chiến Sĩ Vô Danh vào hôm Thứ Hai để tưởng nhớ các quân nhân tử trận, những người đã hy sinh mạng sống của mình để phục vụ quốc gia.

Tổng Thống Obama lần cuối cùng chủ trì lễ tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington trong vai trò tổng tư lệnh. Một tổng thống mới sẽ được bầu chọn vào tháng 11 tới. Lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm nay đánh dấu năm thứ 14 Hoa Kỳ không tham gia vào một cuộc chiến lớn nào trên bộ.

Quân đội Hoa Kỳ hiện chỉ tham gia vào các chiến dịch không kích chống phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo tại Iraq và Syria, cũng như các sứ mệnh huấn luyện tại Iraq và Afghansitan. Gần 10,000 quan nhân Hoa Kỳ hiện đang đóng ở Afghansitan. Hoa Kỳ sẽ duy trì sự hiển diện cho tới năm 2017, mặc dù Tổng Thống Obama nỗ lực chấm dứt sứ mệnh tại đó.

Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng có hơn 4,000 quan nhân tại Iraq và Syria, tham gia vào nỗ lực chống phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo tại cùng nhiều thành phố mà quân nhân Hoa Kỳ từng bị thiệt mạng trong cuộc Chiến Tranh Iraq. (Nguyên Trân)