25/02/2016 | 0

TT Obama cương quyết đề cử thẩm phán

TT Obama cương quyết đề cử thẩm phán

Washington, DC. (Reuters) – Một ngày sau khi các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện tuyên bố không điều trần và biểu quyết bất cứ đề cử Tối Cao Pháp Viện nào của Tổng Thống, ông Obama, tuyên bố thực hiện quá trình chọn lựa người có suy nghĩ độc lập và hiểu rõ luật pháp tác động thế nào tới đời sống của mọi người để kế nhiệm thẩm phán Scalia.

Cuộc chiến chính trị căng thẳng bùng lên sau khi thẩm phán bảo thủ Antonin Scalia qua đời vào ngày 13 tháng 2, khi đảng Cộng Hòa vận động để ngăn chặn khả năng chọn người thay thế của ông Obama, có khả năng chuyển cán cân của tòa án nghiêng về phía trái lần đầu tiên trong nhiều thập niên. Ông Obama cho rằng Hiến Pháp qui định tổng thống có quyền bổ nhiệm thẩm phán vào Tối Cao Pháp Viện. Đó là một nhiệm vụ mà ông coi trọng và ông sẽ hoàn tất trong những tuần tới. Hôm Thứ Ba, lãnh đạo đa số tại Thượng Viện Mitch McConnell thông báo Thượng Viện, do đảng Cộng Hòa kiểm soát, sẽ không tổ chức điều trần hay biểu quyết bất kỳ đề cử Tối Cao Pháp Viện nào cho tới khi tổng thống tiếp theo tuyên thệ nhậm chức vào tháng Giêng.

Tuy nhiên ông Obama không nản chí. Ông viết trong blog rằng khi các thượng nghị sĩ chuẩn bị thực hiện đầy đủ trách nhiệm hiến pháp của mình để xem xét người ông đề cử, tổng thống hy vọng họ sẽ hành động nhanh chóng để tranh luận và xác nhận ứng cử viên để Tối Cao Pháp Viện có thể tiếp tục phục vụ người dân Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)