29/04/2016 | 1

TT Obama công bố những biện pháp mới để hạn chế bạo lực súng

TT Obama công bố những biện pháp mới để hạn chế bạo lực súng

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama công bố những biện pháp mới để giúp hạn chế bạo lực súng. Các biện pháp mới bao gồm xác định những yêu cầu mà súng thông minh phải có để các cơ quan công lực mua và sử dụng, cũng như chia sẻ hồ sơ sức khỏe tâm thần với hệ thống kiểm tra lý lịch liên bang. Súng thông minh sử dụng một số công nghệ để ngăn chặn tình cờ nổ súng hoặc giúp theo dõi súng bị mất.

Khi ông Obama công bố một kế hoạch vào tháng Giêng vừa qua để mở rộng việc kiểm tra lý lịch liên bang đối với những người mua súng, ông đã ra lệnh cho bộ Quốc Phòng, Bộ Nội An và Bộ Tư Pháp thực hiện hoặc tài trợ cho việc nghiên cứu công nghệ súng thông minh. Ông Obama cũng chỉ đạo các cơ quan thường xuyên đánh giá các công nghệ như vậy và thúc đẩy việc sử dụng.

Trong một bản phúc trình được công bố hôm Thứ Sáu, Bộ Tư Pháp và Bộ Nội An cho biết họ dự trù hoàn tất việc xác định yêu cầu súng thông minh vào tháng 10. Bộ Quốc Phòng sẽ tiếp tục giúp các nhà sản xuất thử nghiệm vũ khí thông minh theo điều kiện thực tế tại Trung Tâm Thử Nghiệm Aberdeen của Lục Quân Hoa Kỳ ở Maryland. Chính phủ liên bang sẽ tiếp tục giúp các chính phủ tiểu bang và địa phương khi công nghệ súng thông minh phát triển.

Ngoài ra, tổng thống cũng kêu gọi chú ý nhiều hơn tới người bệnh tâm thần. Sở An Sanh Xã Hội sẽ công bố một dự thảo quy định để giúp bảo đảm hồ sơ sức khỏe tâm thần về những người bị cấm mua súng được đưa vào hệ thống kiểm tra lý lịch. Ông Obama cũng cho biết Tòa Bạch Ốc sẽ tổ chức một hội nghị về ngăn chặn bạo lực súng vào tháng 5. (Nguyên Trân)