23/03/2015 | 0

TT Obama công bố ngân sách $240 triệu cho STEM

TT Obama công bố ngân sách $240 triệu cho STEM

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama nhấn mạnh những nỗ lực trong lãnh vực tư nhân để khuyến khích thêm học sinh từ các nhóm thiểu số theo đuổi giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Tại Hội Chợ Khoa Học Tòa Bạch Ốc vào hôm Thứ Hai, ông Obama công bố cam kết thêm 240 triệu Mỹ kim để thúc đẩy nghiên cứu trong các lãnh vực trên, còn được gọi là STEM. Hội trợ Khoa Học năm nay tập trung vào sự đa dạng. Tổng Thống Barack Obama cho biết những cam kết mới đã mang tại tổng hỗ trợ tài chánh và vật chất cho chương trình lên tới 1 tỷ Mỹ kim. Các cam kết mà tổng thống công bố bao gồm 150 triệu Mỹ kim nhằm khuyến khích các khoa học gia đầy hứa hẹn khởi đầu sự nghiệp duy trì nỗ lực và 90 triệu Mỹ kim cho chiến dịch mở rộng các cơ hội STEM cho thanh thiếu niên thiểu số hoặc trẻ em gái.

Hơn 100 trường đại học đã cam kết đào tạo 20,000 kỹ sư. Ngoài ra, một liên minh các tổng giám đốc điều hành cũng đã hứa mở rộng chương trình giáo dục STEM có chất lượng cao cho thêm 1.5 triệu sinh viên trong năm nay. Tổng Thống Barack Obama phát động chương trình Giáo Dục để Đổi Mới, nhằm khuyến khích họ các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật vào toán từ năm 2009. Hơn 35 nhóm học sinh trưng bày các dự án của mình tại Hội Chợ Khoa Học Tòa Bạch Ốc trong năm nay. (Nguyên Trân)