10/03/2015 | 1

TT Obama chỉ trích luật quyền làm việc của Wisconsin

TT Obama chỉ trích luật quyền làm việc của Wisconsin

Washington, DC. (CBS) – Tổng Thống Barack Obama chỉ trích Thống Đốc tiểu bang Wisconsin Scott Walker, một ứng cử viên tổng thống tiềm năng của đảng Cộng Hòa vì đã ký dự luật quyền làm việc thành luật.

Trong một thông cáo được Tòa Bạch Ốc công bố, ông Obama nói ông vô cùng thất vọng trước việc một đạo luật mới chống người lao động tại tiểu bang Wisconsin sẽ làm suy yếu, thay vì thúc đẩy người lao động trong nền kinh tế mới. Tổng thống cho rằng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu đi cùng với sự gia tăng của nghiệp đoàn. Ông chỉ trích cuộc tấn công duy trì và có phối hợp vào nghiệp đoàn, do các nhân vật đặc quyền và đồng minh của họ trong chính phủ dẫn đầu trong vòng vài năm qua. Đạo luật mà ông Walker vừa ký cấm việc bắt buộc các nhân viên trong lãnh vực tư nhân phải trả lệ phí nghiệp đoàn.

25 tiểu bang đã ban hành các đạo luật tương tự. Khi ký thành luật tại một nhà máy ở khu vực Milwaukee vào hôm Thứ Hai, ông Walker cho biết đạo luật đại diện một công cụ lớn hơn để thu hút doanh nghiệp và đầu tư vào tiểu bang. (Nguyên Trân)