04/06/2015 | 0

TT Obama cần thuyết phục đảng Dân Chủ

TT Obama cần thuyết phục đảng Dân Chủ

Washington, DC. (CBS) – Chủ Tịch Hạ viện John Boehner cho rằng Tổng Thống Barack Obama vẫn còn nhiều việc phải làm để thuyết phục đảng Dân Chủ thực hiện chương trình nghị sự thương mại của mình.

Ông Boehner nói với các phóng viên rằng ông đã thảo luận với ông Obama vào hôm Thứ Tư. Ông dự trù Hạ Viện sẽ thông qua dự luật vào tháng 6, tạo cho tổng thống quyền hạn đàm phán nhanh. Được nhiều nghiệp đoàn ủng hộ, nhiều thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện đang cưỡng lại thúc đẩy của ông Obama để mở rộng thương mại với các quốc gia Á Châu. Lãnh đạo thiểu số tại Hạ Viện Nancy Pelosi tuyên bố ông Boehner có thể trông chờ vào hơn 18 dân biểu của đảng Dân Chủ hỗ trợ dự luật.

Tháng trước, Thượng Viện đã thông qua dự luật Quyền Đàm Phán Nhanh, công cụ cho phép chính phủ đệ trình lên Quốc Hội các thỏa thuận thương mại mà cơ quan lập pháp chỉ có thể phê chuẩn hoặc bác bỏ, chứ không có quyền sửa đổi. Dự luật Quyền đàm phán nhanh được xem là một điều kiện thiết yếu để có thể kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, do các nước tham gia đều không muốn đưa ra những nhượng bộ đầy khó khăn để rồi sau đó lại bị Quốc hội Hoa Kỳ thay đổi. (Nguyên Trân)