13/12/2014 | 0

TT Obama cảm ơn binh sĩ

TT Obama cảm ơn binh sĩ

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama cảm ơn những nam nữ giới mặc quân phục trước khi sứ mệnh chiến đấu tại Afghanistan kết thúc.

Trong bài diễn văn hàng tuần, ông Obama nói kể từ khi đất nước bị tấn công vào ngày 11 tháng 9, các nam thanh nữ giới đó, giống như bao nhiêu người khác mặc quân phụ, đã hoàn tất mọi sứ mệnh mà Hoa Kỳ yêu cầu. Họ được điều động tới Afghanistan và Iraq. Trong hơn một thập niên chiến tranh, thế hệ 11 tháng 9 đã làm việc với người Afghanistan để giúp họ giành lại các cộng đồng và ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố chống lại đất nước mình. Ông Obama cho biết nay nhiều binh sĩ đang từ Afghanistan trở về bởi vì cuối tháng này, sứ mệnh chiến đấu của Hoa Kỳ tại Afghansitan chấm dứt. Cuộc chiến của Hoa Kỳ tại Afghansitan đã đi tới hồi kết thúc có trách nhiệm.

Tuy nhiên, chấm dứt sứ mệnh chiến đấu ở Afghanistan không có nghĩa là những thách thức đối với an ninh của Hoa Kỳ cũng chấm dứt. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với Afghanistan để bảo đảm nước này ổn định và an toàn, không bao giờ được sử dụng để tấn công Hoa Kỳ một lần nữa. Binh lính nước ngoài tại Afghanistan sẽ chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của mình vào ngày 31 tháng 12. Bộ Chỉ Huy Liên Quân Hỗ Trợ An Ninh Quốc Tế, điều khiển hoạt động chiến đấu của liên quân tại Afghanistan, sau đó sẽ chuyển sang thực hiện một sứ mệnh hỗ trợ và huấn luyện giảm hơn nhiều, bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng. (Nguyên Trân)