15/11/2015 | 2

TT Obama cam kết thực hiện lời hứa

TT Obama cam kết thực hiện lời hứa

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama vinh danh các cựu chiến binh trong bài diễn văn hàng tuần.

Ông cho biết ra lệnh cho chính phủ phải làm mọi việc có thể để thực hiện lời hứa với các cựu chiến binh. Ngày 11 tháng 11, Tòa Bạch Ốc thông báo tất cả các cựu chiến binh và gia đình của họ nay sẽ chỉ phải trả mức học phí trong tiểu bang tại tất cả các trường đại học công lập trên toàn quốc. Được công bố trong ngày Cựu Chiến Binh, thay đổi nằm trong khuôn khổ cam kết kiên định của Tổng Thống Barack Obama đối với gia đình các quân nhân và nhằm mục đích bảo đảm các cựu chiến binh có thể truy cập và nhận được nền giao dục cao hơn. Các viên chức chính phủ cũng công bố một công cụ so sánh cải tiến để cung cấp số liệu thống kê cụ thể cho các cựu chiến binh, nhằm giúp người ghi danh đánh giá tốt hơn các chương trình, cùng một nỗ lực mới để giới hạn chiến thuật nhận sinh viên dễ gây hiểu lầm được các trường sử dụng nhằm tuyển dụng cựu chiến binh.

Bà Cecilia Munoz, cố vấn chính sách quốc nội hàng đầu cho tổng thống nói, trong khi ông Obama đang thúc đẩy chính phủ của mình nhanh chóng thực hiện các thay đổi nêu trên, ông cũng kêu gọi Quốc Hội hành động với ba dự luật để giúp nâng cao trình độ học vấn cho các cựu chiến binh. (Nguyên Trân)