06/06/2015 | 0

TT Obama cam kết cải tổ di trú

TT Obama cam kết cải tổ di trú

Washington, DC. (CBS) – Hạ Viện biểu quyết để ngăn chặn Tổng Thống Barack Obama bảo vệ hành động di trú của mình.

Một ngày sau khi tòa phúc thẩm địa hạt 5 yêu cầu thông báo về vụ kháng cáo di trú của ông Obama vào ngày 10 tháng 7, tổng thống sử dụng bài diễn văn của mình vào ngày Thứ Bảy để thúc đẩy cải tổ di trú. Ông Obama nhắc nhở người dân Hoa Kỳ rằng một dự luật đã được Thượng Viện thông qua nhưng bị cản trở tại Hạ Viện. Ông Obama tuyên bố Hoa Kỳ không thể chỉ ăn mừng di sản mà cần phải bảo vệ nó, bằng cách sửa chữa hệ thống di trú bị hư hỏng. Gần hai năm trước, đảng Cộng Hòa và Dân Chủ tại Thượng Viện đã hợp tác để làm điều này. Họ thông qua một dự luật hợp lý để bảo vệ biên giới, loại bỏ tồn đọng, tạo một con đường trở thành công dân cho các di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, nếu họ nộp phạt, đóng thuế.

Nhưng gần 2 năm, các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện từ chối cho phép một cuộc biểu quyết dự luật. Tuy nhiên, Tổng Thống Obama ông không từ bỏ. Ông sẽ làm mọi việc có thể để giúp cho hệ thống di trú công bằng hơn. Theo tổng thống, năm ngoái ông đã có hành động để cung cấp thêm nguồn lực cho an ninh biên giới, tập trung vào các mối đe dọa thực sự đối với an ninh Hoa Kỳ, hiện đại hóa hệ thống di trú hợp pháp cho nhân viên, hãng sở và sinh viên, đưa người di dân bất hợp pháp ra khỏi bóng tối để họ có thể tuân thủ luật pháp. (Nguyên Trân)