19/09/2016 | 0

TT Obama: các phần tử cực đoan không thể ảnh hưởng cuộc sống Hoa Kỳ

TT Obama: các phần tử cực đoan không thể ảnh hưởng cuộc sống Hoa Kỳ

New York, New York. (Reuters) – Tổng Thống Barack Obama tuyên bố các cuộc tấn công cực đoan, giống như ở New York, New Jersey và Minnesota, không thể làm nhụt quyết tâm của Hoa Kỳ để đánh bại phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo, và những người bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ của họ.

Ông Obama đang có mặt tại New York để tham dự các sự kiện liên quan tới Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Ông nói vào thời điểm này, mọi người cần nhớ những kẻ khủng bố và cực đoan bạo lực đang tìm cách làm những người vô tội bị thương, đồng thời muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho tất cả mọi người và cản trở cuộc sống, làm suy yếu giá trị của Hoa Kỳ. Vì vậy, mọi người không chỉ thận trọng và tích cực trong cả việc ngăn chặn những hành động bạo lực vô nghĩa, mà còn phải bảo đảm tìm ra những người thực hiện những hành động như vậy và đưa họ ra trước công lý.

Ông Obama cũng trấn an mọi người rằng các chuyên gia công lực và chống khủng bố tại cất cả các cấp liên bang, tiểu bang và địa phương đang hợp tác để ngăn chặn các cuộc tấn công và giữ cho mọi người an toàn. (Nguyên Trân)