09/05/2015 | 0

TT Obama ca ngợi thế hệ cứu cả thế giới

TT Obama ca ngợi thế hệ cứu cả thế giới

Washington, DC. (Reuters) – Trong lễ kỷ nhiệm 70 năm chiến thắng của đồng minh tại Âu Châu, Tổng Thống Barack Obama ca ngợi sự dũng cảm của những người đã chiến đấu trong Đệ Nhị Thế Chiến.

Trong bài diễn văn hàng tuần trên mạng, ông Obama cho biết thế hệ này thực sự đã cứu cả thể giới, chấm dứt chiến tranh và đặt nền tảng cho hòa bình. Tổng Thống Barack Obama nói thêm rằng tới lúc tiếng súng ngưng ở Âu Châu, khoảng 40 triệu người ở châu lục này đã mất mạng. Nhân 70 năm chiến tranh kết thúc, ông muốn vinh danh tất cả những người đã phục vụ.

Mặc dù ngày 8 tháng 5, năm 1945 đánh dấu việc Đức rút khỏi chiến tranh, Đế Quốc Nhật vẫn tiếp tục tham chiến cho tới khi đầu hàng vào giữa tháng 8 và chính thức ký kết văn bản đầu hàng vào ngày 2 tháng 9, năm 1945. (Nguyên Trân)